Ωράριο λειτουργίας

Το νηπιαγωγείο μας λειτουργεί όλο τον χρόνο, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 6:15 με 17:30. Μετά το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς (15 Ιουνίου έως & τέλος Αυγούστου) ξεκινά το θερινό πρόγραμμα όπου τα παιδιά απασχολού ται δημιουργικά με διάφορες δραστηριότητες (ζωγραφική, παραμύθι, εικαστικές δημιουργίες, θεατρικό παιχνίδι κ.λ.π)