Παροχές

Οι παροχές του σταθμού μας είναι:
Αισθητηριακή αγωγή
Μουσικοκινητκή αγωγή
Γλωσσική & κοινωνική αγωγή
Ψυχαγωγία-δημιουργικό παιχνίδι
Κουκλοθέατρο
Ελεύθερο σχέδιο-ζωγραφική
Χειροτεχνία-πηλός-πλαστική
Γωνιές παιχνιδιού
Αγγλικά *
Γραφή -Ανάγνωση-Μαθηματικά **

* Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας γίνεται μόνο με ακουστικά ερεθίσματα, με παιχνίδια, τραγούδια, οπτικοακουστικά μέσα και εποπτικό υλικό.
** Τα παιδιά προετοιμάζονται για την εκμάθηση της γραφής, της ανάγνωσης και των μαθηματικών κατακτώντας όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του δημοτικού χωρίς να αντιμετωπίσουν δυσκολία.

Κολύμβηση
Κήπος με παιδική χαρά
Ποδόσφαιρο
Ρυθμική γυμναστική

Συνεργασία με ειδικό παιδίατρο & παιδοψυχολόγο-λογοθεραπευτή
Πλήρης διατροφή ( δεκατιανό-μεσημεριανό ) Παρασκευάζονται καθημερινά στο χώρο μας τηρώντας τις προδιαγραφές του ΕΦΕΤ και κατόπιν συνεργασίας με τον παιδίατρο μας.
Μεταφορά με ιδιόκτητα σχολικά αυτοκίνητα
Ασφαλιστική κάλυψη όλων των παιδιών
Καθαρό & υγιεινό περιβάλλον