Μελέτη περιβάλλοντος

Η μελέτη περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο είναι συνδεδεμένη με τα βιώματα των παιδιών.

Μέσα από ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες, τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο είτε μέσα στην τάξη είτε και έξω από αυτήν, στις οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές του σχολείου. Αυτές οι δραστηριότητες ξεκινούν από τις ανάγκες των παιδιών, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και οδηγούν σε νέες γνώσεις. Σ’ αυτή την ενότητα ανήκουν γνώσεις και διαδικασίες από τα Θρησκευτικά, τις Φυσικές Επιστήμες, την Ιστορία και την Αγωγή Υγείας.