Πληροφορική

Η εισαγωγή της πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο γίνεται για να έρθουν τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να μάθουν τις βασικές λειτουργίες του.

Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο υπολογιστής γίνεται ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη εκμάθηση εννοιών της Γλώσσας και των Μαθηματικών.