Μαθηματικά

Το πρόγραμμα των μαθηματικών, έχει σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να έρθουν να γνωρίσουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες, να μετρούν και να επιλύουν προβλήματα.

Στα βιβλία των μαθηματικών θα έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τους αριθμούς, καθώς μαθαίνουν να «εκτελούν» και τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.