Γλώσσα

Το πρόγραμμα της γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα.

Μέσα από τις θεματικές ενότητες τα παιδιά αναπτύσσουν τον προφορικό τους λόγο, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και μαθαίνουν να συμμετέχουν σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας στοιχειώδη επιχειρηματολογία. Επιπροσθέτως, με τη βοήθεια των βιβλίων προγραφής τα παιδιά έρχονται σε μία πρώτη επαφή με τον γραπτό λόγο, μαθαίνουν ν’ αναγνωρίζουν τα γράμματα του αλφάβητου και προσπαθούν, στη συνέχεια, να δημιουργήσουν τους διάφορούς συνδυασμούς αυτών.