Μαγνήτες

Στα πλαίσια των Φυσικών Επιστημών, εξερευνήσαμε και μάθαμε για τους μαγνήτες.

Κατανοήσαμε τις έννοιες της έλξης και της άπωσης, μάθαμε πως ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος υπάρχουν και στους μαγνήτες πέρα από την Γη μας.

Μελετήσαμε την ιστορία του Δράκου Σιδερομάσα και ανακαλύψαμε ποια αντικείμενα είναι αυτά που θέλει ένας μαγνήτης και ποια είναι μη μαγνητιζόμενα.