Μεταφορά

Η μεταφορά γίνεται με ιδιόκτητο ασφαλες λεωφορείο και έμπειρο οδηγό και συνοδό.