Βιντεοπαρουσίαση

Οι εγγραφές για το Νηπιαγωγείο (Προνήπια-Νήπια) της σχολικής χρονιάς 2022-2023 έχουν ήδη αρχίσει. Ζητήστε αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα μας και κλείστε έγκαιρα τη θέση σας, καθώς τα τμήματα θα είναι ολιγομελή!
Από τη νέα σχολική χρονιά θα ισχύσουν νέες χωροταξικές ρυθμίσεις στο Σχολείο μας σχετικά με την τήρηση των νέων απαιτούμενων μέτρων πρόληψης έναντι του COVID 19. Πέραν των ήδη ισχύοντων κανόνων υγιεινής θα τηρείται ευλαβικά το νέο πρωτόκολλο.

Γνώμονας μας σε κάθε περίπτωση, πέραν του μαθησιακού, είναι η διασφάλιση των παιδιών και σε αυτό το επίπεδο.
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΠΑΡΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΑΡΕΑ