4 – Τοποθεσία

Θα διαπιστώσετε ότι η τοποθεσία του κτιρίου βρίσκεται μακριά από θορυβώδεις λεωφόρους αλλά αρκετά βολικά ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή διάρκεια μεταφοράς