6 – Αυτοκίνητο

Θα βεβαιωθείτε ότι το μεταφορικό μας μέσο είναι καινούργιο και άριστα συντηρημένο