Εικαστικά – χειροτεχνία

Στα εικαστικά – χειροτεχνίες, τα παιδιά, ξεκινούν να «πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα, μαθαίνουν ή και επινοούν διάφορες τεχνικές που τις εφαρμόζουν στη ζωγραφική.

Επιπλέον, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν υλικά για τη δημιουργία κατασκευών.